Responsive Menu
Add more content here...
Responsive Menu
Add more content here...

जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यातील कोरोनाची स्थिती,संपूर्ण माहिती

0
1 0
Read Time7 Minute, 51 Second

अधिकार आमचा न्यूज नेटवर्क

*मुंबई महानगरपालिका:* बाधीत रुग्ण- (५२,६६७), बरे झालेले रुग्ण- (२३,६९४), मृत्यू- (१८५७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(७), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२७,१०९)

*ठाणे:* बाधीत रुग्ण- (१४,७२०), बरे झालेले रुग्ण- (५७०६), मृत्यू- (३७८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (८६३५)

*पालघर:* बाधीत रुग्ण- (१७३८), बरे झालेले रुग्ण- (६४५), मृत्यू- (४५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१०४८)

*रायगड:* बाधीत रुग्ण- (१५७५), बरे झालेले रुग्ण- (९८१), मृत्यू- (५८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(२), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५३४)

*नाशिक:* बाधीत रुग्ण- (१७०४), बरे झालेले रुग्ण- (११३०), मृत्यू- (९५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (४७९)

*अहमदनगर:* बाधीत रुग्ण- (२२०), बरे झालेले रुग्ण- (१३९), मृत्यू- (९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७२)

*धुळे:* बाधीत रुग्ण- (३३४), बरे झालेले रुग्ण- (१३५), मृत्यू- (२५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१७३)

*जळगाव:* बाधीत रुग्ण- (१२८८), बरे झालेले रुग्ण- (५६९), मृत्यू- (१२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५९९)

*नंदूरबार:* बाधीत रुग्ण- (४४), बरे झालेले रुग्ण- (२८), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१२)

*पुणे:* बाधीत रुग्ण- (१०,४०६), बरे झालेले रुग्ण- (६०७९), मृत्यू- (४३९), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३८८८)

*सोलापूर:* बाधीत रुग्ण- (१४८३), बरे झालेले रुग्ण- (६५४), मृत्यू- (११२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७१७)

*सातारा:* बाधीत रुग्ण- (६८१), बरे झालेले रुग्ण- (३६१), मृत्यू- (२७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२९२)

*कोल्हापूर:* बाधीत रुग्ण- (६७१), बरे झालेले रुग्ण- (४७०), मृत्यू- (८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१९३)

*सांगली:* बाधीत रुग्ण- (१८८), बरे झालेले रुग्ण- (१०६), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७८)

*सिंधुदुर्ग:* बाधीत रुग्ण- (१३३), बरे झालेले रुग्ण- (५१), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (८२)

*रत्नागिरी:* बाधीत रुग्ण- (३८१), बरे झालेले रुग्ण- (१९१), मृत्यू- (१४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१७६)

*औरंगाबाद:* बाधीत रुग्ण- (२१७३), बरे झालेले रुग्ण- (१२८३), मृत्यू- (११७), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७७३)

*जालना:* बाधीत रुग्ण- (२२५), बरे झालेले रुग्ण- (१४८), मृत्यू- (५), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७२)

*हिंगोली:* बाधीत रुग्ण- (२१४), बरे झालेले रुग्ण- (१७९), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३५)

*परभणी:* बाधीत रुग्ण- (८०), बरे झालेले रुग्ण- (५८), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१९)

*लातूर:* बाधीत रुग्ण- (१४७), बरे झालेले रुग्ण- (११८), मृत्यू- (४), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (२५)

*उस्मानाबाद:* बाधीत रुग्ण- (१४०), बरे झालेले रुग्ण- (८३), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५४)

*बीड:* बाधीत रुग्ण- (६३), बरे झालेले रुग्ण- (४६), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०),ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१५)

*नांदेड:* बाधीत रुग्ण- (१७४), बरे झालेले रुग्ण- (११३), मृत्यू- (८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (५३)

*अकोला:* बाधीत रुग्ण- (८८२), बरे झालेले रुग्ण- (४९७), मृत्यू- (४०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३४४)

*अमरावती:* बाधीत रुग्ण- (३०५), बरे झालेले रुग्ण- (२१०), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७५)

*यवतमाळ:* बाधीत रुग्ण- (१६८), बरे झालेले रुग्ण- (११७), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३९)

*बुलढाणा:* बाधीत रुग्ण- (९८), बरे झालेले रुग्ण- (५६), मृत्यू- (३), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३९)

*वाशिम:* बाधीत रुग्ण- (१४), बरे झालेले रुग्ण- (६), मृत्यू- (२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (६)

*नागपूर:* बाधीत रुग्ण- (८३१), बरे झालेले रुग्ण- (४९५), मृत्यू- (१२), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (३२४)

*वर्धा:* बाधीत रुग्ण- (१४), बरे झालेले रुग्ण- (७), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (६)

*भंडारा:* बाधीत रुग्ण- (४२), बरे झालेले रुग्ण- (३१), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (११)

*गोंदिया:* बाधीत रुग्ण- (६८), बरे झालेले रुग्ण- (६७), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१)

*चंद्रपूर:* बाधीत रुग्ण- (४५), बरे झालेले रुग्ण- (२६), मृत्यू- (०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (१९)

*गडचिरोली:* बाधीत रुग्ण- (४५), बरे झालेले रुग्ण- (३७), मृत्यू- (१), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (७)

*इतर राज्ये:* बाधीत रुग्ण- (८०), बरे झालेले रुग्ण- (०), मृत्यू- (२०), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(०), ॲक्टीव्ह रुग्ण- (६०)

*एकूण: बाधीत रुग्ण-(९४,०४१), बरे झालेले रुग्ण- (४४,५१७), मृत्यू- (३४३८), इतर कारणांमुळे झालेले मृत्यू-(१२),ॲक्टीव्ह रुग्ण-(४६,०७४)*

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: